Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1974/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 1974/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1974/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Dược khoa

Trả lời các công văn số 10/DK ngày 30/3/2006, số 21/DK ngày 17/5/2006 của Công ty Dược khoa hỏi về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong công văn của Công ty không nêu rõ đơn vị mới thành lập từ dự án sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người, hay Công ty đã được thành lập nhưng có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới (sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người). Vì vậy, tổng cục Thuế trả lời trên nguyên tắc sau:

1. Trường hợp Công ty Dược khoa mới thành lập từ dự án sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người

Căn cứ vào Điểm 1 Mục I phần E; Điểm 1.2 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 và Điểm 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty Dược khoa mới thành lập từ dự án đầu tư sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người (thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ), và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 113497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/8/2002, thì được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo cho khoảng thời gian còn lại kể từ ngày 01/01/2004.

Nếu trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế, Công ty có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của Công ty trong kỳ tính thuế.

2. Trường hợp Công ty Dược khoa đã được thành lập, nhưng có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới (sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người)

Điểm 3.2 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ: “Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A”.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu Công ty có dự án đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 01 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho 04 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập được miễn, giảm. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định theo quy định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho SXKD

Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SXKD

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Dược khoa biết để liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1974/TCT-DNNN ngày 05/06/2006 của Tổng Cục thuế về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250