Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1971/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 1971/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1971/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Nam Việt

 

Trả lời công văn số 11-KT ngày 27/3/2007 của Công ty cổ phần Nam Việt về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:

Tại khoản 2 Điều 5 Chương II Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do cơ sở kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Căn cứ hướng dẫn trên, khi cơ sở kinh doanh xác định giá vốn hàng bán để tính thuế TNDN thì chỉ được tính giá vốn hàng bán của hàng hóa thực tế xuất kho tạo ra doanh thu trong kỳ tính thuế, vì vậy khi phát sinh hàng bán ra bị trả lại thì phải ghi giảm giá vốn hàng bán theo đúng giá xuất kho của hàng hóa đó. Trường hợp Công ty cổ phần Nam Việt áp dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá trị tồn kho, khi phát sinh hàng bán bị trả lại thì Công ty phải hạch toán giảm giá vốn hàng bán, nhập kho lô hàng đã xuất bán (Nợ các TK 155, 156…/ Có TK 632) theo đúng giá xuất kho của lô hàng đó.

2. Về kết chuyển chi phí xây dựng công trình:

Tại khoản 2 Điều 4 Chương II Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định: “Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ”.

Căn cứ hướng dẫn trên, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng là thời điểm hoàn thành bàn giao công trình, chứ không phải thời điểm thanh toán. Trường hợp Công ty cổ phần Nam Việt nhận thầu xây dựng các công trình từ năm 2000, đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng thì Công ty đã đủ điều kiện để xác định doanh thu đồng thời phải ghi nhận chi phí, tính thu nhập chịu thuế và thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động xây dựng các công trình này ngay trong năm bàn giao công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Nam Việt biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh An Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1971/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197