Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1967/TCT-PCCS về việc xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1967/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1967/TCT-PCCS
V/v: Xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 1568 CT-TTr3 ngày 17/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 7 và khoản 1, Điều 11, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có quy định:

“Hàng hóa nguyên, nhiên, vật liệu quy định tại Nghị định này là các loại hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu không bị pháp luật cấm kinh doanh.

Hàng hóa lưu thông bao gồm: Hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu đang vận chuyển trên đường, bầy bán tại địa điểm bán hàng, ở trong kho hoặc ở nơi sản xuất, kinh doanh.”

“Phạt tiền từ 1 lần đến 2 lần tính trên số thuế trốn đối với một trong những hành vi sau:

… Lưu thông hàng hóa, nguyên, nhiên, liệu không có chứng từ kèm theo để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Lài là hộ nộp thuế theo ấn định thuế, kinh doanh nhỏ lẻ, vi phạm lần đầu là kinh doanh các mặt hàng đồng hồ, kính mũ, đồ da tồn trong kho là hàng sản xuất trong nước không có chứng từ chứng minh số thuế đã nộp thì bị xử phạt một lần (GTGT, TNDN) theo quy định tại tiết h, khoản 1, Điều 11, Chương II, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 nêu trên và không truy thu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1967/TCT-PCCS về việc xử lý hàng hóa lưu thông không có chứng từ kèm theo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125