Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1965/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1965/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời công văn số 178/CT-KTNB ngày 22/02/2008 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty cổ phần) góp phần bằng giá trị quyền sử dụng đất vào một công ty cổ phần khác để lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn Cục thuế nêu: Trường hợp tổ chức có tư cách pháp nhân như Công ty TNHH, Công ty cổ phần … chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào công ty cổ phần khác để lập dự án đầu tư là chưa rõ. Nếu đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không còn quyền sử dụng đất để mang đi góp vốn. Do đó, đề nghị Cục thuế kiểm tra lại tính pháp lý của việc chuyển nhượng và góp vốn này.

Còn đối với trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hợp pháp mang đi góp vốn thì: Tại Khoản 4, Điều 11, Chương III, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật” không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời báo để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, CST;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1965/TCT-CS ngày 22/05/2008 về việc chính sách thuế đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74