Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1963TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1963TCT/TS
V/v: xử phạt vi phạm chế độ về phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1274/CT-TBTK ngày 15/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về xử lý vi phạm chế độ về phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 1/2/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vực phí, lệ phí; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các Khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Chế độ mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì không có quy định xử phạt đối với các tổ chức thu phí, lệ phí về việc không chấp hành mở tài Khoản tạm giữ và xây dựng dự toán. Việc hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng dự toán, mở và sử dụng tài Khoản tạm giữ ngân sách thuộc trách nhiệm của cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp.

Trường hợp qua công tác kiểm tra quyết toán phí, lệ phí Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát hiện tổ chức thu phí, lệ phí không chấp hành đúng chế độ mở tài Khoản tạm giữ phí, lệ phí và chế độ xây dựng dự toán theo quy định thì Cục Thuế có văn bản gửi cơ quan tài chính và kho bạc trực tiếp quản lý đơn vị giải quyết hoặc báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi chính sách cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), TS-TK.

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1963 TCT/TS của Tổng cục Thuế về xử phạt vi phạm chế độ về phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!