Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1962/TCHQ-KTTT về việc chính sách miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1962/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1962/TCHQ-KTTT
V/v: Chính sách miễn thuế NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/MSM/2009 ngày 23/02/2009 của Công ty TNHH Truyền thông Megastar đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn thuế thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án thành lập rạp chiếu phim.

Theo trình bày của Công ty TNHH Truyền thông Megastar tại công văn số 02/MSM/2009 nêu trên thì Công ty nhập khẩu thiết bị để tạo tài sản cố định của Dự án thành lập rạp chiếu phim thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ. Tuy nhiên Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không thực hiện miễn thuế một số thiết bị Công ty kê khai đăng ký nhập khẩu tạo tài sản cố định như “ghế cho phòng chiếu, hộp áp phích quảng cáo trong nhà, …” theo quy định tại điểm 1.6, Mục I, Phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty theo đúng quy định. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ của Dự án do Công ty cung cấp báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc và đề xuất ý kiến xử lý về việc miễn thuế thiết bị do Công ty TNHH Truyền thông Megastar nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án thành lập rạp chiếu phim.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 25/04/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Truyền thông MEGASTAR
(126 Hùng Vương – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh)
- Lưu VT, KTTT (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1962/TCHQ-KTTT về việc chính sách miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


989
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77