Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1955TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1955TCT/TNCN
V/v: xác định mức khấu trừ thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH PT CN-VT Tin học Sun Việt
(Địa chỉ: 123, Trương Định, Quận 3, TP.HCM)

Trả lời công văn số 0505-04/CV-SV ngày 15/3/2005 của Công ty TNHH PT CN VT Tin học Sun Việt về việc tính thuế thu nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ thì: Về bản chất, các dịch vụ chuyển giao công nghệ là của Công ty Sun Việt. Các cá nhân được Công ty thuê để lắp đặt thiết bị, bảo trì hệ thống, đào tạo chuyển giao công nghệ không phải là nhà cung cấp các bí quyết kỹ thuật, phương án công nghệ, quy trình công nghệ có tính chất bí mật công nghệ. Do đó, thu nhập của các cá nhân này không phải là thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Căn cứ Điểm 2.2.4, Mục I Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân thì: Thu nhập không thường xuyên bao gồm: “Thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp và các dịch vụ tư vấn, đào tạo, dịch vụ môi giới, thu nhập từ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao không mang tính chất chuyên nghiệp”.

Như vậy, khoản thu nhập Công ty trả cho các cá nhân thuê lắp đặt, bảo trì thiết bị là khoản thu nhập không thường xuyên áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điểm 2.2.1, Mục II Thông tư 05/2002/TT-BTC.

Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 đã chuyển các khoản thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, các dịch vụ tư vấn, đào tạo,... từ thu nhập không thường xuyên sang thu nhập thường xuyên. Đối với khoản thu nhập Công ty trả cho các cá nhân ký hợp đồng ngắn hạn thuê lắp đặt, bảo trì thiết bị, Công ty thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng trở lên. Khi chi trả thu nhập Công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân để các cá nhân có thu nhập kê khai, tổng hợp quyết toán thuế cuối năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH PT CN VT Tin học Sun Việt được biết và liên hệ với Cục Thuế TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP.HCM (để biết)
- Lưu: VP (HC), TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1955 TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định mức khấu trừ thuế TNCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.971

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!