Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1953/TCT-PCCS về chính sách thuế Gía trị Gia tăng do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 1953/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1953/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Vinataxi Ltd

 

Trả lời công văn số 157/CV-07 ngày 30/3/2007 của Công ty Vinataxi LTD về thuế GTGT đối với doanh thu kinh doanh dịch vụ taxi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu thực tế mà lái xe taxi thu của khách hàng.

Theo như báo cáo của Công ty, trước năm 2000 công ty căn cứ vào đồng hồ tính cước được lắp đặt trên xe taxi và sau mỗi ngày công ty đã xác định được doanh thu trong ngày để kê khai thuế GTGT. Từ năm 2000 trở đi, Công ty thực hiện khoán doanh thu đối với xe taxi, việc khoán doanh thu là quyền của công ty nhưng phải được cơ quan quản lý chuyên ngành cùng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thống nhất mức khoán doanh thu đảm bảo sát thực tế. Nếu công ty thực hiện theo phương án khoán doanh thu thì phương pháp khai thuế của công ty cũng như cách tính thuế của công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. HCM.
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1953/TCT-PCCS về chính sách thuế Gía trị Gia tăng do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38