Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1949/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1949/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 09/CV-TMMT ngày 20/4/2011 của Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung và công văn số 1047/CT-KTTr2 ngày 05/5/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý thuế quy định: “Trụ sở của người nộp thuế là địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi để hàng hóa, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh”.

- Tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

+ Điểm 1.2(c.7) Mục III Phần B hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT nêu tại mục II phần A Thông tư này được tính vào nguyên giá TSCĐ, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”.

+ Điểm 1.2(c.8) Mục III Phần B hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho”.

+ Điểm 1.3(b) Mục III Phần B hướng dẫn: “Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

+ Điểm 1.3 Mục III Phần B hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:.. hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);…”.

+ Điểm 2 Phần C hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung (có trụ sở chính tại tỉnh Quảng Ngãi) đang trong quá trình thực hiện dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, có thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, chỉ phát sinh thuế GTGT đầu vào của dây chuyền thiết bị phục vụ dự án đầu tư sản xuất hàng hóa trong đó có hàng hóa chịu thuế GTGT thì Công ty được xét hoàn thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty giải trình dây chuyền thiết bị chưa có tại trụ sở Công ty (nơi thực hiện dự án) mà đang để tại kho của công ty mẹ (bên bán hàng) tại tỉnh Đồng Nai do chưa giải phóng được mặt bằng dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi thì Cục Thuế phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để xác minh làm căn cứ xét hoàn thuế theo đúng chế độ quy định.

Công ty có trách nhiệm chuyển ngay dây chuyền thiết bị nêu trên về trụ sở Công ty (nơi thực hiện dự án) ngay sau khi nhận được mặt bằng dự án và thông báo cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày chuyển dây chuyền thiết bị về trụ sở Công ty (nơi thực hiện dự án). Trường hợp dây chuyền thiết bị không được sử dụng cho dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty bị thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1949/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183