Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1939/TCT-CS về việc ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1939/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1939/TCT-CS
V/v: ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 2663/CT-THNVDT ngày 5/3/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội, công văn số 5649/CT-THNVDT ngày 27/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục thuế về việc xác định mức thuế môn bài theo mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ và sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi chính sách thuế môn bài để áp dụng từ năm 2009.

Trong khi chưa có quy định khác, tạm thời trong năm 2008 việc xác định thuế môn bài của hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo Biểu thuế môn bài quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CS (3b),

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ

 

 

 

 

Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1939/TCT-CS về việc ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122