Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1929/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1929/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông

 

Trả lời công văn số 2328/CT-THNVDT ngày 27/2/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 17/CV-PL ngày 2/4/2008 của Công ty TNHH Việt Nam – Phương Đông (mã số thuế 0101405877) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1(d), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, quy định:

“- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

- Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

+ Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có).”

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông nêu tại công văn của Cục thuế thành phố Hà Nội và của Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông nêu trên như sau: Hàng hóa xuất khẩu của Công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ quy định tại Điểm 1(d), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên và riêng đối với chứng từ thanh toán từ nước ngoài (mang tên cá nhân ở nước ngoài) qua ngân hàng nước ngoài chuyển về tài khoản của Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông, có xác nhận của bên nước ngoài mua hàng về người trả tiền là nhân viên của bên nước ngoài mua hàng; đồng thời trong Hợp đồng mua bán có quy định việc thanh toán tiền hàng được chấp nhận từ người mua hàng hoặc bên thứ 3 thì Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định đối với doanh thu hàng hóa xuất khẩu này.

Đối với các lô hàng xuất khẩu sau này, yêu cầu Công ty thực hiện theo quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và bổ sung phụ lục hợp đồng (nếu có) theo quy định.

Đối với khoản phí chuyển tiền của ngân hàng liên quan đến việc thanh toán cho lô hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, để làm căn cứ thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Việt Nam-Phương Đông biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST, PC-BTC;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1929/TCT-KK ngày 21/05/2008 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.783

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248