Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1925/TCT-CS về việc hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1925/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1925/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 452/CT-TTHT ngày 22/4/2008 của Cục thuế Tuyên Quang đề nghị trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo về hóa đơn vận chuyển hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/4/2006 Tổng cục đã yêu cầu các Cục Thuế khi nhận được các vướng mắc, kiến nghị của cơ sở kinh doanh phải giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền được phân công và tiến độ về thời gian theo quy định. Trường hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế, Chi cục Thuế nhưng quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ, cần xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên thì Cục Thuế, Chi cục Thuế phải có văn bản gửi cho cơ quan thuế cấp trên, đồng thời gửi cho cơ sở có kiến nghị biết. Trong văn bản gửi xin ý kiến cơ quan thuế cấp trên, Cục Thuế phải nêu rõ tình hình thực tế liên quan đến việc xử lý thuế và đề xuất phương án giải quyết, không được đùn đẩy công văn kiến nghị của đơn vị lên cấp trên.

Vụ việc mà Công an tỉnh Tuyên Quang nêu ra công văn 160/CAT(PC15) ngày 11/4/2008 đã được quy định  tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về Thuế.

Tổng cục yêu cầu Cục Thuế Tuyên Quang nghiên cứu trả lời cho đơn vị theo đúng thẩm quyền được phân công. Trường hợp xin ý kiến Tổng cục, đề nghị Cục Thuế phải nêu rõ vướng mắc và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tuyên Quang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ




Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1925/TCT-CS về việc hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110