Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1925/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà.
(Đ/c: Số 26 đường Núi Ngọc, tổ 18 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1867/PC-VPCP ngày 06/12/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 208/CV-18 ngày 22/11/2018 của Công ty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà. Về kiến nghị của Công ty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Báo cáo kiểm toán gửi kèm theo công văn số 450/KTNN-TH ngày 14/9/2018 và công văn số 451/TB-KTNN ngày 14/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu hồi nộp ngân sách tiền hoàn thuế của Công ty CP du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà, số tiền: 8.648.430.082 đồng, nguyên nhân: Hoàn cho dự án đã đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu.

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, ngày 16/11/2018 Cục Thuế TP Hải Phòng đã có Quyết định số 15329/QĐ-CT thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn của Công ty CP du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà.

Theo nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính (bản photocopy kèm theo), trường hợp Công ty không đng ý với kiến nghị của Kim toán Nhà nước thì Công ty phải báo cáo giải trình với Kiểm toán Nhà nước. Sau khi có báo cáo giải trình của Công ty, Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận về giải trình của Công ty thì Công ty phải thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT, VP - TCT;
- Lưu: VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184