Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1921/TCHQ-KTTT về việc xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1921/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1921/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số: 0015/CV-HQĐN ngày 12/01/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số: 5783/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là hàng mới. Đối với hàng nhập khẩu cùng loại nhưng đã qua sử dụng thì được coi là mặt hàng chưa được quy định tại danh mục dữ liệu giá tính thuế nêu trên. Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ vào nguyên tắc, thẩm quyền và các phương pháp xây dựng bổ sung danh mục dữ liệu giá do Tổng cục hướng dẫn tại công văn số: 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; công văn số: 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 để xây dựng bổ sung và áp giá tính thuế phù hợp theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo tổng cục
- Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố (để t/hiện)
- Lưu VP(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1921/TCHQ-KTTT về việc xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112