Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1918TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1918 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Trả lời công văn số 755/CV-TCKT ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Tổng công ty Giấy Việt Nam đề nghị hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp dự án đầu tư Nhà máy bột giấy Kon Tum, Nhà máy sản xuất bột giấy Thanh Hoá, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế nhưng có phát sinh thuế GTGT đầu vào của các hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho đầu tư, nếu Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì Văn phòng Tổng công ty thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT đầu vào của các hàng hoá, dịch vụ dùng cho các dự án trên. Văng phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuê riêng đối với từng dự án gửi Cục thuế thành phố Hà Nội để Cục thuế xử lý hoàn thuế. Thời gian xét hoàn thuế và thủ tục hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền hoàn thuế theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Khi dự án đi vào hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, Tổng công ty có trách nhiệm bàn giao vốn, tài sản, số thuế GTGT đầu vào phát sinh của dự án, số thuế GTGT đã hoàn cho dự án tại Tổng công ty theo chế độ tài chính hiện hành để doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế với cơ quan thuế địa phương theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Giấy Việt Nam biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1918 TCT/DNNN ngày 25/06/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!