Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1912TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1912 TCT/PCCS
V/v sử dụng hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 492/CV-TT&HT ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc sử dụng hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

1. Công ty lương thực cấp I Cao Lãnh sáp nhập vào Công ty XNK lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp theo quyết định của Tổng công ty lương thực Miền Nam thì hàng hoá, vật tư, tài sản của Công ty lương thực cấp I Cao Lãnh khi sáp nhập vào Công ty XNK lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp không phải xuất hoá đơn GTGT.

2. Doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành Công ty cổ phần không phải xuất hoá đơn GTGT đối với hàng hoá vật tư tài sản chuyển cho Công ty cổ phần.

3. Theo quy định tại Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau được lựa chọn một trong 2 cách sử dụng hoá đơn: có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hoá đơn GTGT. Khi bán hàng hoá xuất hoá đơn GTGT theo quy định.

Trường hợp Chi nhánh thu mua chế biến kinh doanh lương thực Sa Đéc là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi vận chuyển giao thành phầm xuất khẩu về Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động nội bộ; nếu có bán hàng hoá xuất hoá đơn GTGT và sẽ được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1912 TCT/PCCS ngày 24/06/2004 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!