Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1908TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1908 TCT/PCCS
v/v: trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Câu hỏi: Chi nhánh ở tỉnh khác có được sử dụng hóa đơn mua tại trụ sở chính không? (vì Thông tư không hướng dẫn trường hợp này) hoặc sử dụng hóa đơn tự in tại trụ sở chính và có đăng ký ký hiệu, sô seri với Cục Thuế nơi đặt chi nhánh?

Tổng cục Thuế cần có hướng dẫn thống nhất về cách sử dụng, báo cáo tình hình kê khai thuế GTGT hàng tháng khi phải sử dụng hóa đơn của đơn vị chính.

Trả lời: Tại gạch đầu dòng thứ 10, Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhân không đầy đủ có con dấu, tài khoản ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra đầu vào, muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chi nhánh tại tỉnh khác có con dấu, tài khoản riêng, trực tiếp kê khai, nộp thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn riêng. Trường hợp chi nhánh không có con dấu, không có tài khoản, có bán hàng hóa dịch vụ thì sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp cấp trên (hóa đơn mua tại cơ quan thuế hoặc hóa đơn tự in đã đăng ký với cơ quan thuế).

Nơi nhận
- Như trên
Lưu VP(HC,TH)TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1908TCT/PCCS ngày 17/06/2005 về việc sử dụng hóa đơn mua tại trụ sở chính do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!