Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1908/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 1908/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1908/TCT-DNK
V/v: Giải quyết hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tp. Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Nam Định
- Công ty TNHH Thiên Kim TM DV DL Thiên Kim
A67 Bạch Đằng – Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3702/CT-THDT ngày 19/4/2005 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến giải quyết hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim, công văn số 49/CV-TK/06 ngày 12/5/2006 của Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim giải trình về việc hoàn thuế GTGT, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục IV Phần C Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Cơ sở kinh doanh sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quyết toán thuế GTGT với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Điểm 4 Mục I phần D Thông tư 120/2003/TT-BTC nói trên quy định: Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản chuyển đổi sở hữu: giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim có hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2001, đến tháng 12/2005 Công ty chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh vào TP. Hồ Chí Minh thì Công ty Thiên Kim phải thực hiện quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN đến hết 31/12/2005 với Cục thuế tỉnh Nam Định.

Theo hồ sơ gửi kèm trong công văn của Công ty Thiên Kim thì ngày 10/1/2006 Cục thuế tỉnh Nam Định đã có Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2005 tại Công ty Thiên Kim. Căn cứ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế thì đến hết 31/12/2005 Công ty Thiên Kim có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển từ sau là 257.371.950đ. Vì vậy Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Thiên Kim liên hệ với Cục Thuế tỉnh Nam Định để được xem xét giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm giải quyết việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim phát sinh từ ngày 1/1/2006.

Tổng cục Thuế trả lời và đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH TM DV DL Thiên Kim được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1908/TCT-DNK ngày 01/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250