Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1906TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1906 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT công trình xây dựng tại Lào

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển Điện Việt Lào

Trả lời công văn số 40/CT-TCKT ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển Điện Việt Lào về việc đề nghị hoàn thuế GTGT đối với công trình xây dựng nhà máy điện tại Lào; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9787/CP-KTTH ngày 30 tháng 10 năm 1997 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm về thuế GTGT thì: Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt cho công trình xây dựng ở nước ngoài và doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thủ tục, hồ sơ, điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại điểm 1.2d2; 1.d3; 1.2d4 Mục III, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định trên đây, việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Xê-Ka-Mản 3 tại Trung Lào của đơn vị thuộc đối tượng được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%. Để được hoàn thuế GTGT, Công ty cần lập đầy đủ hồ sơ theo các quy định trên gửi Cục thuế địa phương được xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1906 TCT/DNNN ngày 24/06/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT công trình xây dựng tại Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!