Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1904/TCT-CS về việc chính sách về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1904/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1904/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1785/CT-TTHT ngày 04/04/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam vướng mắc chính sách về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về lệ phí trước bạ tàu thuyền:

Tại điểm 2a, mục I phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ là: “Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ hoặc tổng thành máy tàu thủy.

… Vỏ, khung (gọi chung là khung), tổng thành máy phải chịu lệ phí trước bạ nêu tại điểm a, c, d khoản này là các khung, tổng thành máy thay thế có số khung, số máy khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng. Trường hợp sửa chữa khung, máy hoặc chỉ thay blok máy thì không phải chịu lệ phí trước bạ”.

Do vậy, trường hợp chiếc tàu của Ông A đã được đăng ký, nay sửa chữa, thay đổi, đóng mới khung (vỏ) tàu và làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản để tính lệ phí trước bạ là giá trị vỏ tàu mới ghi trên hóa đơn hợp pháp của cơ sở sản xuất kinh doanh nơi thực hiện đóng mới tàu đó.

2- Về lệ phí trước bạ ô tô:

Theo quy định tại điểm 10d, mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo danh sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

…. Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)”.

Quy định trên chỉ áp dụng trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, không phải được xác định theo tỷ lệ vốn góp như cách hiểu của Cục Thuế.

Do vậy, trường hợp chiếc xe ô tô của Công ty cổ phần A nếu là tài sản góp vốn một trong 7 cổ đông, khi chuyển từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên của chính cổ đông đó thì không phải chịu lệ phí trước bạ đăng ký lại; Trường hợp chiếc xe ô tô đó là tài sản chung của Công ty cổ phần, được chuyển quyền sở hữu sang cho Công ty TNHH một thành viên thì thuộc diện đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản nên phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký lại. Giá trị tài sản chịu lệ lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị chuyển nhượng chiếc xe ô tô đó trên thị trường tại thời điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam để biết. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn tiếp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1904/TCT-CS về việc chính sách về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69