Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18998/BTC-CST năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18998/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18998/BTC-CST
V/v hoàn thuế GTGT đi vi vận tải quốc tế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 2704/HHVN-TCKT ngày 23/11/2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về thuế sut 0% áp dụng đối với vận tải quốc tế và điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; thì:

Trường hợp trong tháng, quý, các doanh nghiệp hoạt động vận tải quốc tế có cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế đáp ng được điều kiện về việc áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế theo quy định, nếu có sthuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ từ ba trăm (300) triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Bộ Tài chính trả li Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế Tp. Hà Nội;
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18998/BTC-CST năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144