Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1897/TCT-CS về việc chi phí hợp lý do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1897/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1897/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 55/CT-TTrKT ngày 09/01/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận hỏi về chi hỗ trợ phát triển cho mạng lưới đại lý của Công ty Xổ Số kiến Thiết Bình Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế là khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế và nằm trong phạm vi  khống chế của các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại điểm 8 mục III Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh sổ xố của công ty xổ số kến thiết hướng dẫn:

“Tổng số chi phát triển mạng lưới đại lý tối đa là 2,5% trên tổng doanh thu bán vé có thuế hàng năm của công ty xổ số kiến thiết”

Đề nghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận theo nguyên tắc: chi thực tế năm nào được tính vào chi phí hợp lý của năm đó và khoản chi phí hỗ trợ phát triển mạng lưới mạng lưới đại lý phải nằm trong phạm vi  khống chế theo quy định tại Thông tư số 77/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1897/TCT-CS về việc chi phí hợp lý do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238