Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1894TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1894TCT/PCCS
V/v: hình thức ban hành quyết định xử phạt nộp chậm tiền thuế, tiền phạt

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 496 CT-THDT ngày 13/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt.

Tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: “Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm Điều bị xử phạt về hành vi đó và người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình Tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà ra quyết định xử phạt đối với từng người cùng thực hiện vi phạm hành chính”.

Căn cứ các quy định trên thì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ, gia đình cá nhân vi phạm chậm nộp tiền thuế, tiền phạt đều phải ban hành quyết định riêng cho từng hộ, gia đình vi phạm.

Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu trình Bộ Tài chính quy định đơn giản hóa thủ tục xử phạt hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC, TH); TTHT;PCCS.


KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1894TCT/PCCS ngày 17/06/2005 về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm tiền thuế, tiền phạt do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!