Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1893/TCT-HT về việc điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1893/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1893/TCT-HT
V/v điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH
(số 3 đường 15A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 02/CV-KT ngày 20/3/2008 của Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH hỏi về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó trường hợp Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH xuất khẩu hàng hóa trực tiếp cho Công ty Cotton Tree Inc. của Mỹ nhưng Công ty nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua tài khoản của Công ty Thương mại tại Việt Nam, rồi sau đó mới thanh toán lại cho Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH qua ngân hàng trong nước thì hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc không được coi  như thanh toán qua ngân hàng theo quy định và không đủ điều kiện để được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng để sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu Công ty Thương mại tại Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH thì việc thanh toán bù trừ công nợ nêu trên phải có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ khoản của Công ty Thương mại, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên Công ty Thương mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH được biết và liên hệ Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế Đồng Nai;

- Vụ PC; Vụ CST;

- Ban PC, CS;TTTĐ;

- Lưu: VT, HT. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1893/TCT-HT về việc điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66