Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1892TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1892 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5146/CT-THDT ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thanh hành Luật thuế GTGT và Điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: các tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam thì được hoàn lại thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn mua hàng hoá dùng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Theo quy định trên đây, trường hợp Ban quản lý dự án “dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam, giai đoạn II, 2001 - 2006” thuộc Bộ Y tế, do Trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh tật Hoa kỳ viện trợ không hoàn lại, nếu các hàng hoá mua vào bằng nguồn tiền việc trợ không hoàn lại của Trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh tật Hoa Kỳ để phục vụ cho hoạt động của Dự án nêu trên thì thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn của hàng hoá mua vào sẽ được hoàn lại. Để được hoàn thuế GTGT, Chủ dự án “dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam, giai đoạn II, 2001 - 2006” phải có đủ thủ tục, hồ sơ quy định tại Điểm 4, Mục II, Phàn D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 và Điểm 5, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính tuỳ theo thời điểm hiệu lực thi hành của Thông tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1892 TCT/DNNN ngày 22/06/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!