Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1883TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1883TCT/DNK
V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Câu hỏi số 42: Để chống thất thu trong lĩnh vực vận tải tư nhân, đề nghị cục Thuế nên điều chỉnh chính sách thuế đối với phương tiện vận tải góp vốn vào HTX hay DN, không nhất thiết chuyển đăng ký quyền sử dụng (chuyển tên) HTX hay DN để được trích khấu hao theo quy định.

Trả lời:

Tại Điều 22 Luật doanh nghiệp, quy định: sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người cam kết góp vốn vào Công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty. Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định trên, cá nhân góp vốn bằng phương tiện vận tải phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang HTX hoặc doanh nghiệp (trừ DNTN) thì tài sản đó mới thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi tài sản đó có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp là phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Phú Thọ biết và hướng dẫn doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1883TCT/DNK ngày 16/06/2005 về trả lời đề nghị cục Thuế nên điều chỉnh chính sách thuế đối với phương tiện vận tải góp vốn vào HTX hay DN do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!