Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1882TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1882TCT/DNK
V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Câu hỏi số 41: Tài sản cố định trực tiếp tham gia vào kinh doanh nhưng không đảm bảo về hóa đơn chứng từ, giá trị tài sản, các trường hợp tài sản là các loại thiết bị máy móc mua lại không có hóa đơn hoặc tự chế để trang bị, nhà xưởng tự xây dựng… không được tính khấu hao.

Vấn đề này về nguyên tắc hiện nay không tính là đúng, nhưng DTNT kiến nghị là nên có quy định về hội đồng có thẩm quyền (có thể do cơ quan cấp phép kinh doanh là trưởng hội đồng) xác định giá trị TSCĐ đối với những trường hợp trên để đơn vị được đưa vào tính khấu hao.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở sản xuất kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Theo quy định trên, trường hợp tài sản cố định không đảm bảo về hóa đơn, chứng từ chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh thì không được trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Kiến nghị của DTNT cho thành lập hội đồng để định giá trị tài sản đối với các TSCĐ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và cho trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết, trả lời doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1882TCT/DNK ngày 16/06/2005 về việc Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!