Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1865/TCHQ-KTTT về việc đề nghị xét ân hạn thuế của Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1865/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1865/TCHQ-KTTT
V/v đề nghị xét ân hạn thuế của Cty CP thực phẩm Trung Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty CP thực phẩm Trung Sơn.
 (42, Phạm Liêm, Đakao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 024/CV-CTY ngày 06/03/2009 của Công ty CP thực phẩm Trung Sơn về việc xét ân hạn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo giải trình, hiện Công ty CP thực phẩm Trung Sơn đang nợ thuế của 31 tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu (chi tiết kèm theo). Công ty đã xuất khẩu và nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không được hưởng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế cho tờ khai mới phát sinh.

Theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Điểm 2.2.1, Mục III, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế là 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. Do vậy, nếu Công ty thực xuất hàng hoá trong thời hạn 275 ngày như trình bày tại công văn số 024/CV-CTY nêu trên thì Công ty không có nợ thuế. Việc chậm ra Quyết định không thu thuế nếu nguyên nhân do Công ty chậm nộp hồ sơ thanh khoản thì Công ty không bị phạt chậm nộp thuế mà bị xử phạt hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản, nếu do cơ quan Hải quan chậm ra Quyết định không thu thuế thì không xử phạt Công ty. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ cụ thể của Công ty để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Công ty CP thực phẩm Trung Sơn biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1865/TCHQ-KTTT về việc đề nghị xét ân hạn thuế của Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


871
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122