Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1864/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1822/CT-ĐTNN ngày 13/9/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn của Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thì Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam phát sinh thuế GTGT đầu vào từ tháng 12/2004 nhưng đến tháng 1/2006 mới lập và nộp Tờ khai thuế GTGT. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cần kiểm tra và gửi báo cáo bằng văn bản về Tổng cục nêu rõ:

- Số thuế GTGT đầu vào phát sinh tháng 12/2004 Công ty đă hạch toán vào chi phí của năm tài chính nào (tính từ thời điểm phát sinh đến thời điểm Cục Thuế có công văn đề nghị)?

- Trường hợp Công ty đã hạch toán số thuế GTGT đầu vào nêu trên vào chi phí thì không thực hiện xử lý cho khấu trừ.

- Trường hợp Công ty chưa hạch toán vào chi phí thì Cục Thuế có ý kiến đề xuất xử lý cho đơn vị được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai quá hạn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CTY TNHH Chiau Hung Việt Nam;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1864/TCT- DNNN kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!