Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1864/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giám định do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1864/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1864/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần giám định Đại Việt.
(115 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 12/DV-NV ngày 23/01/2008 của Công ty cổ phần giám định Đại Việt về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm u, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều này” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp,cho tổ chức, cá nhân,ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần giám định Đại Việt thực hiện dịch vụ giám định cung cấp các chỉ tiêu số khối lượng, phẩm chất, điều kiện xếp hàng, xông hơi, khử trùng hàng hoá. . . cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện về hợp đồng theo quy định của Luật thương mại và phía nước ngoài thanh toán phí giám định bằng ngoại tệ qua ngân hàng thì được coi là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng các dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1864/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giám định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66