Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1854/TCHQ-KTTT về việc thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1854/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1854/TCHQ-KTTT
V/v: thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố  

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp V/v thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất ở khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm mặt hàng và công văn số 2367/BTC-CST ngày 3/3/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất.

Tiếp đến ngày 23/3/2009, Bộ Tài chính có công văn số 4103/BTC-CST hướng dẫn: “Tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất được quy định tại Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 mà chưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế suất GTGT”.

Do đó, các mặt hàng nhập khẩu được xác định là sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất thì thuộc diện giảm 50% thuế suất thuế GTGT, không phân biệt nhập về để kinh doanh hay trực tiếp phục vụ sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST;
- Công ty cổ phần Công nghiệp Hà Nội;
(Huyện Mê Linh – TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1854/TCHQ-KTTT về việc thực hiện giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.063
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41