Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1853/TCT-TS của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ nhà

Số hiệu: 1853/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1853/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ nhà

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 1071/CT-THDT ngày 29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v giá tính lệ phí trước bạ nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4 (b), mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: “Giá tính lệ phí trước bạ nhà mua của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh; trừ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá mua thực tế ghi trên hóa đơn (loại hóa đơn hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính) nhưng không thấp hơn giá nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm trước bạ”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp mua nhà của tổ chức, cá nhân thì giá tính lệ phí trước bạ nhà là giá mua thực tế ghi trên hóa đơn (giá thực tế thanh toán) mà người mua phải thanh toán cho người bán, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Quy định tại điểm 5.13, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là hướng dẫn về cách viết hóa đơn đối với người bán. Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách đã nằm trong trị giá nhà. Do vậy, trường hợp người mua nhà của tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây nhà bán thì người mua phải nộp lệ phí trước bạ nhà theo giá mua nhà thực tế thanh toán đã ghi trên hóa đơn (nhưng không thấp hơn giá nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm trước bạ), gồm: trị giá nhà, thuế giá trị gia tăng, không bao gồm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1853/TCT-TS của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ nhà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122