Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1848/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1 và liên 3 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doan

Số hiệu: 1848/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1848/TCT-PCCS
V/v: Thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1, liên 3 hóa đơn đã sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Ninh 

Trả lời công văn số 964/CT-AC ngày 13/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1 và liên 3 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại Luật kế toán thì liên 1 và liên 2 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doanh là chứng từ kế toánh phải bảo quản, lưu trữ theo quy định (Riêng Liên 3 là liên nội bộ chỉ được sử dụng trong việc quản lý nội bộ tại cơ sở kinh doanh).

- Thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

- Thủ tục, hội đồng thanh hủy tài liệu kế toán: thực hiện theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1848/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1 và liên 3 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211