Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1833/TCT-TS của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô APEC 2006

Số hiệu: 1833/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1833/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô APEC 2006

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng

 

Trả lời công văn số 133/CT-THDT ngày 16/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về lệ phí trước bạ đối với người mua lại xe ô tô sau khi phục vụ Hội nghị APEC 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 20/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định ô tô là tài sản phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại mục II, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài,… có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại mục I phần này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp nêu tại mục III phần này).”

Triển khai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2006, Văn phòng Chính phủ được phép của Thủ tướng Chính phủ mua xe ô tô phục vụ hội nghị. Trong thời gian sử dụng để phục vụ Hội nghị, số xe này được cấp biển số tạm (Văn phòng Chính phủ không phải đăng ký chính thức quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với số xe này), nên không phải nộp lệ phí trước bạ.

Do vậy, người mua lại xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC thông qua đấu giá, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ phải nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế;
- Cục Thuế các Tỉnh TP trực thuộc TƯ;
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/TCT-TS của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô APEC 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38