Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1830/TCHQ-TXNK báo cáo tình hình nợ thuế của doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1830/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TCHQ-TXNK
V/v Báo cáo tình hình nợ thuế của doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để có biện pháp theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế để không phát sinh trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế bỏ trốn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1607/TCHQ-TXNK đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo. Đến nay, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã thực hiện báo cáo, tuy nhiên số liệu báo cáo chưa phân tích cụ thể được các doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

Trên cơ sở số liệu báo cáo theo công văn 1607/TCHQ-TXNK, tiếp tục rà soát, báo cáo rõ trường hợp doanh nghiệp có chủ, người đại diện hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp là người nước ngoài (chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp danh …) còn nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế đã bỏ trốn, cơ quan Hải quan không thu hồi được nợ thuế. Báo cáo chi tiết cụ thể số liệu nợ thuế của các doanh nghiệp này gồm: Số lượng doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, số tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp còn nợ chi tiết theo loại hình, sắc thuế, thời gian nợ, biện pháp xác minh tình trạng doanh nghiệp mà đơn vị đã thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan, Cục thuế XNK trước ngày 19/04/2012, đồng thời gửi vào địa chỉ thư: giangtt3@customs.gov.vn để kịp thời tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
- Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1830/TCHQ-TXNK báo cáo tình hình nợ thuế của doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125