Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1820TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1820 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi

- Doanh nghiệp tư nhân Kiều Thanh
(Số 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 06/CV-TCT ngày 23/5/2005 của doanh nghiệp tư nhân Kiều Thanh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điều 99, Điều 100 Luật Doanh nghiệp thì:

“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

“Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do doanh nghiệp tự khai, chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác, đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay và tài sản cho thuê, được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp”.

- Theo qui định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

“Đối với tài sản cố định, vật tư, hàng hóa mua vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ thuế đầu vào nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho mục đích khác (kể cả trường hợp dùng TSCĐ, vật tư, hàng hóa để thế chấp, nhưng bị xử lý bán để thu hồi nợ cho các tổ chức tài chính, tín dụng thì cơ sở phải hoàn lại thuế GTGT của TSCĐ đã khấu trừ. Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá trị còn lại (chưa có thuế GTGT) của TSCĐ. Đối với vật tư, hàng hóa thì cơ sở phải hoàn lại toàn bộ số thuế GTGT đã khấu trừ”.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp DNTN Kiều Thanh có xây dựng cải tạo ngôi nhà là tài sản của cá nhân ông Võ Cữu (là chủ doanh nghiệp) làm tài sản cố định để kinh doanh khách sạn, với phương thức tự mua nguyên vật liệu, thuê nhân công có hóa đơn GTGT hợp pháp, hóa đơn ghi tên, mã số thuế là DNTN Kiều Thanh. Nếu trị giá ngôi nhà trước khi cải tạo xây dựng đã được kê khai phản ánh trong tổng số vốn kinh doanh, được ghi chép theo dõi trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn trên.

Trường hợp sau khi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn cải tạo, xây dựng ngôi nhà, DNTN Kiều Thanh lại chuyển căn nhà đó sử dụng vào mục đích khác hoặc kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì DNTN Kiều Thanh sẽ phải hoàn trả lại số tiền thuế GTGT đã được khấu trừ theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp được biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
- Lưu: VP(HC, TH), DNK.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1820TCT/DNK ngày 13/06/2005 về chính sách thuế do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!