Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 181 TCT/ĐTNN ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Số hiệu: 181TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181 TCT/ĐTNN
V/v thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Công ty GCR Management Service Limited
 - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn không số ngày 7/1/2004 của Công ty GCR Management Service Limited (Công ty GCR) hỏi về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi chuyển vốn về nước do chấm dứt thời hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểu 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2004, bãi bỏ các quy định về thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, trường hợp sau ngày 1/1/2004 Công ty GCR thực hiện chuyển ra nước ngoài thu nhập thu được do chấm dứt hoạt động trước thời hạn HĐHTKD thì Công ty không phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nói trên.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển nhượng vốn do chấm dứt trước thời hạn HĐHTKD với Công ty bột mì Bình Đông mà không thực hiện chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho bên Việt Nam, Công ty GCR thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4179/CT-NLTS ngày 17/4/2003 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh; Công văn số 3014 TCT/NV5 ngày 18/8/2003 và Công văn số 4544 TCT/NV5 ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty GCR biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 181 TCT/ĐTNN ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126