Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 181/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 181/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời các công văn số 81/CT-TH&XLDL ngày 13/02/2006, số 979/CT-TH&XLDL ngày 21/12/2006 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Trà Vinh thì: Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh là doanh nghiệp Nhà nước mới được cổ phần hóa tháng 3/2003. Trong những năm qua, Công ty luôn chấp hành và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với NSNN. Tuy nhiên, tháng 12/2005 Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế hàng nhập khẩu phát sinh từ tháng 12/2004 với doanh số hàng nhập khẩu là 7.697.359.559 đồng, số thuế GTGT là 414.482.554 đồng. Nguyên nhân kê khai chậm là do nhân viên của Công ty làm nhiệm vụ kê khai thuế GTGT nghỉ việc đột xuất, chứng từ gốc kê khai bị thất lạc, khi tìm được thì đã quá hạn kê khai theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Trà Vinh giải quyết cho Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của chứng từ nộp thuế GTGT kê khai sót nêu trên. Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 181/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6