Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1806/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1806/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 522/VEC-TCKT ngày 28/3/2011 của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT:

Căn cứ điểm 3 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 3.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 2 (c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, thì:

Trường hợp Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì cơ sở kinh doanh được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tại điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

VEC kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định tại điểm 3.3, Mục II Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/7/2011 kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2(c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về hóa đơn GTGT:

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; thì:

Trường hợp VEC (chủ đầu tư) ký hợp đồng với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (viết tắt là HĐGPMB) các địa phương trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì VEC có thể chọn một trong hai hình thức sau đây:

(1) VEC và HĐGPMB các địa phương thỏa thuận phân công trách nhiệm, nghĩa vụ giữa hai bên theo quy định của pháp luật; HĐGPMB các địa phương trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế với các nhà thầu thực hiện xây dựng và đơn vị cung cấp dịch vụ các khu tái định cư và di chuyển các công trình công cộng;

(2) Hoặc ký hợp đồng ba bên gồm VEC, HĐGPMB và các nhà thầu thực hiện xây dựng và đơn vị cung cấp dịch vụ dịch vụ các khu tái định cư và di chuyển các công trình công cộng;

Trong các hợp đồng nêu trên có điều khoản về việc xuất hóa đơn GTGT cho khối lượng hoàn thành được ghi tên, mã số thuế bên mua là chủ đầu tư (VEC). Trên cơ sở đó, các nhà thầu thực hiện xây dựng và đơn vị cung cấp dịch vụ các khu tái định cư và di chuyển các công trình công cộng thông qua HĐGPMB xuất trình hồ sơ thanh toán (theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản) cùng hóa đơn GTGT để VEC làm cơ sở chuyển tiền thanh toán và kê khai, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam được biết, thực hiện đúng quy định tại văn bản này và các văn bản quy định pháp luật về thuế, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để phối hợp thực hiện);
- Cục Thuế TP Hà Nội (để thực hiện);
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- Các Vụ: PC (2b), CS;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1806/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117