Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1803/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Số hiệu: 1803/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1803/TCT-TNCN
V/v: Quyết toán và thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công tyTNHH FORD Việt Nam  
Lai Cách, Cảm Giàng, Hải Dương

 

Trả lời công văn số 73/CV-FVL ngày 25/4/2006 và công văn số 82/CV-FVL ngày 05/05/2006 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục 4 và mục 5, phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên, thì:

1. Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan chi trả thu nhập áp dụng đối với cá nhân trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế áp dụng đối với cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế và các trường hợp khác.

Như vậy, trường hợp năm 2005 cá nhân chỉ làm việc một số tháng tại Công ty TNHH Ford Việt Nam, sau đó chuyển sang làm việc cho công ty khác thì cá nhân thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi đang làm việc. Cá nhân phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập theo mẫu số 08/TNTX ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về thủ tục hồ sơ thoái trả thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp cá nhân quyết toán tại cơ quan thuế thuộc đối tượng được thoái trả tiền thuế thì phải lập hồ sơ đề nghị thoái trả tiền thuế, bao gồm:

- Đơn đề nghị thoái trả thuế mẫu số 15/TNTX ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/tt-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy).

- Tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 08/TNTX)

- Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập, Biên lai thuế thu nhập (bản chính).

- Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định thôi việc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Bảng kê xác định ngày cư trú… (nếu có).

- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thoái trả tiền thuế (nếu có).

3. Về tiền thoái trả: Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế kiểm tra số liệu, xác định số thuế được thoái trả, ra Quyết định thoái trả tiền thuế cho đối tượng, đồng thời gửi cơ quan Kho bạc làm thủ tục thoái trả cho cá nhân.

Tiền thoái trả thuế thu nhập cá nhân được sử dụng từ tài khoản tạm thu của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hải Dương
- Lưu VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1803/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211