Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18004/BTC-TCT chính sách ưu đãi thuế cho Dự án xã hội hoá CT-Scanner 64 lớp cắt của Bệnh viện Hữu Nghị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18004/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18004/BTC-TCT
V/v chính sách ưu đãi thuế cho Dự án xã hội hoá CT-Scanner 64 lớp cắt của Bệnh viện Hữu Nghị

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bệnh viện Hữu Nghị

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 8718/VPCP-KTTH ngày 07/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án xã hội hoá của Bệnh viện Hữu Nghị thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Chương I Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định: "Nghị định này quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán".

Tại Điều 10 Mục I Chương III Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nêu trên quy định: "Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật".

Căn cứ theo các quy định trên, Bệnh viện Hữu Nghị thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bệnh viện Hữu Nghị được Bộ Y tế cho phép triển khai Dự án xã hội hoá thiết bị y tế (Hệ thống CT-Scanner 64 lớp cắt) theo Quyết định số 3449/QĐ-BYT ngày 13/09/2006 và thực hiện huy động vốn của cán bộ công chức bệnh viện. Do vậy, Dự án xã hội hoá CT-Scanner 64 lớp cắt của Bệnh viện Hữu Nghị là hoạt động dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và phải thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu Nghị biết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18004/BTC-TCT chính sách ưu đãi thuế cho Dự án xã hội hoá CT-Scanner 64 lớp cắt của Bệnh viện Hữu Nghị do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217