Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1799/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của các cá nhân người Việt Nam và chuyên gia tư vấn nước ngoài làm việc cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCPCPNN)

Số hiệu: 1799/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1799/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN của các TCPCPNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ủy ban công tác về các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài
105A Quán Thánh, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 112/UB-CV ngày 3/4/2006 của Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của các cá nhân người Việt Nam và chuyên gia tư vấn nước ngoài làm việc cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCPCPNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) hiện hành được thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên và Quyết định số 1640/QĐ-TCT ngày 27/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Theo các văn bản nêu trên và công văn số 1543 CT/TB/TNCN ngày 23/23/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thông báo tạm thời thu thuế đối với người lao động làm việc tại cơ quan Ngoại giao, thì:

Các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được lựa chọn 1 trong 2 cách kê khai nộp thuế TNCN: đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội hoặc nộp thuế thông qua đơn vị Cục Thuế thành phố Hà Nội ủy quyền (hiện nay là Sở Thương Mại thành phố Hà Nội).

- Trường hợp TCPCPNN đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội thì thực hiện đăng ký nộp thuế theo đúng các quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

- Trường hợp TCPCPNN nộp thuế thông qua Sở Thương Mại thành phố Hà Nội, là đơn vị được Cục Thuế thành phố Hà Nội ủy quyền thu thuế, thì hàng tháng các TCPCPNN phải thực hiện kê khai thu nhập, thuế thu nhập phải nộp cho Sở Thương Mại thành phố Hà Nội để nộp thuế vào NSNN theo các văn bản hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài biết và hướng dẫn các TCPCPNN liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hà Nội để giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Sở Thương mại TP. Hà Nội
- Vụ Chính sách thuế BTC
- Lưu VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1799/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của các cá nhân người Việt Nam và chuyên gia tư vấn nước ngoài làm việc cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCPCPNN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.191

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209