Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1792/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1792/TCT-CS
V/v chứng từ thu tiền phạt và tiền tịch thu từ các vụ án về ma túy.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 346CT/HC.QT.TV.AC ngày 15/03/2008 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc chứng từ thu tiền phạt và tiền tịch thu từ các vụ án về ma túy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chứng từ thu đối với tiền tịch thu sung công quỹ:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 12518/BTC-TCT ngày 18/9/2007 hướng dẫn như sau:

"2/ Về sử dụng chứng từ thu đối với khoản tiền bị tịch thu sung công quỹ:

Tiền bị tịch thu sung công quỹ phải sử dụng phiếu thu theo quy định, mẫu C30-BB ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tiền tịch thu từ các vụ án ma túy khi sử dụng chứng từ thu là phiếu thu mẫu C30-BB.

2. Chứng từ thu đối với tiền phạt trong các vụ án hình sự: Trong khi chờ đợi ban hành mẫu Biên lai thu tiền phạt trong các vụ án hình sự, các cơ quan thi hành án tạm thời sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính để thu. Việc quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 về Biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Giang được biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; HCSN, CST, CĐKT
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1792/TCT-CS ngày 09/05/2008 về chứng từ thu tiền phạt và tiền tịch thu từ vụ án về ma túy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!