Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1786/TCT-CS về việc hướng dẫn sử dụng tờ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1786/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1786/TCT-CS
V/v: hướng dẫn sử dụng tờ khai thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1887/CT-TTHT ngày 19/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về hướng dẫn sử dụng tờ khai mẫu 02/GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.3 khoản 3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“3.3. Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới phát sinh thuế đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”.

- Mẫu tờ khai số 02/GTGT của Dự án đầu tư được dùng cho cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, có dự án trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT áp dụng cả cho cơ sở kinh doanh mới thành lập có dự án đang trong giai đoạn đầu tư và dùng cả cho cơ sở kinh doanh đang hoạt động là chủ đầu tư của dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện kê khai, theo dõi riêng số thuế GTGT của dự án đầu tư.

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC: Tổng cục Thuế đã có công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật quản lý thuế trong đó có mẫu số 01-2/GTGT đã chỉnh sửa đính kèm để việc kê khai rõ hơn.

Theo đó, các chỉ tiêu ghi tại nhóm 4 trong mẫu bảng kê 01-2/GTGT được sử dụng cho việc lập Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) và dùng để kê khai toàn bộ giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS.(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1786/TCT-CS về việc hướng dẫn sử dụng tờ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.543
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234