Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17849/BTC-TCT về miễn lệ phí trước bạ nhà cho cán bộ công, viên chức và người lao động thu nhập thấp và trung bình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17849/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17849/BTC-TCT
V/v miễn lệ phí trước bạ nhà cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp và thu nhập trung bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7310/VPCP-KTTH ngày 19/10/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định hiện hành và có công văn trả lời Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị xem xét miễn phí toàn bộ lệ phí trước bạ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định miễn lệ phí trước bạ như sau:

"1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên".

Căn cứ các quy định nêu trên, thì hiện nay chỉ có quy định miễn lệ phí trước bạ đối với các trường hợp hộ nghèo có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP chưa có quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Vì vậy, Bộ Tài chính không có căn cứ pháp lý để giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về miễn lệ phí trước bạ cho các đối tượng trên.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC), Vụ CS (BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17849/BTC-TCT về miễn lệ phí trước bạ nhà cho cán bộ công, viên chức và người lao động thu nhập thấp và trung bình do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202