Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1776/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch Sóc Trăng

Số hiệu: 1776/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1776/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 215/CT-QLDN ngày 13/4/2006 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch Sóc Trăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

Do trong thời gian Công ty cổ phần TMDL Sóc Trăng đang thực hiện cổ phần hóa nên chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế mà vẫn sử dụng tên và mã số thuế của Công ty cũ (Công ty Thương mại du lịch Sóc Trăng) để hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế. Nay công ty có hồ sơ đề nghị hoàn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong khoảng thời gian trên.

Tổng cục Thuế đồng ý cho Công ty cổ phần TMDL Sóc Trăng được chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ, hoàn thuế của Công ty TMDL sang khấu trừ tại Công ty cổ phần. Trường hợp trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán), nếu Công ty chưa được khấ trừ hết số thuế đầu vào này thì sẽ được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1776/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209