Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1774/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Số hiệu: 1774/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1774/TCT-DNNN
V/v :Kiểm tra quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

 

Để tạo điều kiện cho việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước kịp thời, đúng tiến độ; xử lý kịp thời các khoản nợ thuế của doanh nghiệp Nhà nước trước khi chuyển đổi hình thức sở hữu. Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố chủ động bố trí cán bộ để kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước theo các hình thức để cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp cho người lao động. Nhưng thời gian vừa qua một số Cục Thuế chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thuế: Việc kiểm tra quyết toán thuế chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước; Đặc biệt một số trường hợp, sau khi đã chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu, cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra quyết toán thuế giai đoạn trước khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

Để khắc phục tình hình trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố cần ưu tiên đưa các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu vào kế hoạch kiểm tra quyết toán thuế, đồng thời bố trí cán bộ để thực hiện để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

Trường hợp Cục Thuế không bố trí cán bộ kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp Nhà nước trước khi chuyển đổi hình thức sở hữu; Sau khi doanh nghiệp đã chuyển đổi hình thức sở hữu mới phát hiện doanh nghiệp Nhà nước còn nợ thuế thì Cục Thuế cần kiểm điểm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân báo cáo về Tổng cục Thuế để xem xét từng trường hợp cụ thể.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, DNNN .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1774/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41