Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1773/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm điểm công tác kiểm tra quyết toán thuế

Số hiệu: 1773/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1773/TCT-DNNN
V/v: Kiểm điểm công tác kiểm tra quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/2006/CV-CT ngày 26/6/2006 và hồ sơ kèm theo về việc xoá nợ tiền thuê đất của Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty và hồ sơ kèm theo thì: Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hoá, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra quyết toán thuế tại Công ty Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ. Tuy nhiên, Cục Thuế bỏ sót không quyết toán tiền thuê đất, sau khi Công ty đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần thì Chi cục Thuế mới ra thông báo, đôn đốc Công ty nộp tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa Cục Thuế và Chi cục Thuế trong việc quản lý thu tiền thuê đất; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với cán bộ có liên quan trong việc bỏ sót không quyết toán khoản tiền thuê đất của Công ty Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ và báo cáo về Tổng cục Thuế để xem xét cụ thể.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Công ty CP Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1773/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm điểm công tác kiểm tra quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145