Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1769/TCT-CS về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1769/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1769/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 1258/CT-THNVDT ngày 15/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với: "Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước xác định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: "Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp."

Tại khoản 12 Điều 8 Luật Đất đai 2003 quy định về thu hồi đất khi: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP thì được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án. Trường hợp Công ty sử dụng đất không đúng tiến độ quy định thì Cục Thuế có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đăk Lăk xem xét thu hồi đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai hoặc cho phép Công ty điều chỉnh tiến độ sử dụng đất theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk biết; đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu tiền thuê đất và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Cục QLCS; Vụ CST;
- Vụ PC- BTC; Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1769/TCT-CS về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41