Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1760/TCT-CS về việc báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1760/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1760/TCT-CS
V/v báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 260/CT-TTHT ngày 30/01/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 31 Luật quản lý thuế quy định: “c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hờp doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế nhưng không có báo cáo tài chính thì hồ sơ này coi như chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật quản lý thuế. Ngày nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp này được xác định là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Việc doanh nghiệp nộp bổ sung báo cáo tài chính sau thời hạn khai quyết toán thuế, tức là nộp hồ sơ khai thuế sau thời gian quy định thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tạiđiển 3 phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1760/TCT-CS về việc báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49